BankID Norge AS blir medlem av IKT-Norge: –  IKT-Norge er en tydelig aktør i arbeidet for en raskere digitalisering av Norge. Vi ønsker å bidra til at norske bedrifter og det offentlige får opp farten, sier leder av BankID Norge AS, Odd Erling Håberget. 

Odd Erling Håberget
Odd Erling Håberget

BankID er en infrastruktur for sikker identifisering og signering på nett, som kan tas i bruk av alle bedrifter og offentlige virksomheter i Norge. Tjenesten ble utviklet av bankene for over 15 år siden og har de siste årene vært en viktig brikke i digitaliseringen av banker, det offentlige og mange norske bedrifter. 

BankID Norge AS er ansvarlig for drift og utvikling av tjenesten og har også ansvar for salg av tjenesten til virksomheter som trenger en sikker elektronisk legitimering og signatur. Vel 3,4 millioner personer har i dag en BankID som kan brukes til nettbank, offentlige tjenester, og etter hvert til å inngå flere og flere avtaler elektronisk på en juridisk bindende måte. 

Derfor ble BankID medlem

– IKT-Norge er en organisasjon vi vil støtte opp om og jobbe sammen med for å øke selvbetjeningen og få et større fokus på digitalisering. BankID er som tjeneste av stor verdi for det norske samfunnet, og vi ønsker at bedrifter og det offentlige skal kapitalisere på at vi har en infrastruktur som gjør sikker selvbetjening mulig. Norske bedrifter kan lett kan åpne døren for  3,4 millioner potensielle kunder som kan signere avtaler og bli kunde, eller logge seg inn på nettsider med en sikker identitet i bunnen, sier Odd Erling.

– BankID er en suksess og få land utenfor Norden har fått til noe lignende. I Norge har så og si hele befolkningen en BankID. Vi jobber for økt bruk av BankID i flere bransjer utenfor bank og finans, og samtidig er det avgjørende for oss å sørge for at BankID blir enklere og mer brukervennlig og tar i bruk siste og beste teknologi, sier Odd Erling Håberget.