IKT-Norge jobber aktivt og bredt med tiltak for å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft for medlemmene. Vi inviterer til et møte for å informere om to tiltak som kan bedre situasjonen for mange bedrifter som er interessert i ansettelse av utenlandske sivilingeniører og eksperter.

·        Sivilingeniører fra EU/EØS

NAV EURES, den norske delen av den europeiske arbeidsformidlingsetaten EURES har igangsatt et prosjekt for å hjelpe norske arbeidsgivere med å rekruttere sivilingeniører fra EU og EØS. Prosjektgruppen har per i dag en database med over 2000 kvalifiserte kandidater og bistår arbeidsgivere med å annonsere i aviser, arrangere jobbmesser med mer.

·        Avtale mellom UDI og IKT-Norge om arbeidsinnvandring

Ved søknad om arbeidstillatelse får bedriftene retningslinjer som detaljert beskriver krav til søknad og et omslag som bekrefter at søknaden kommer fra en av IKT-Norges medlemsbedrifter. Bedrifter som følger denne malen får raskere behandling. Søknadene gjelder spesialister innenfor og utenfor EØS, de nye EU landene, og med eller uten familie.  UDIs følgebrev og vårt omslag skal følge søknaden i hele prosessen.

Etter møtet blir det servert enkel lunch samt mulighet for å snakke med EURES konsulenter individuelt.

For påmelding og spørsmål, kontakt Liv Freihow, liv.freihow@ikt-norge.no / 48250924