Fredag 28. september møtte IKT-Norge og representanter fra fintech-bransjen finansminister Siv Jensen i Finansdepartementet.

Hun fikk et tydeligere innblikk i denne høy-potensial bransjen som har oppstått i skjæringspunktet mellom finans, teknologi og design. Vi snakket om behovet for et tett og godt samspill mellom aktørene og finansmyndighetene, og ga innspill til den regulatoriske sandkassen, som er er vedtatt av Stortinget og skal komme på plass i 2019.

Med oss hadde vi også representanter fra fintech-selskapene Huddlestock, Finstart Nordic og DNB.

Onsdag 16. oktober møter vi statssekretær Geir Olsen fra Finansdepartementet til et innspillsmøte om regulering av fintech og regulatorisk sandkasse. Møtet skjer i regi av IKT-Norges FutureBank Forum. Meld fra til Liv Freihow lf@ikt-norge.no hvis du er interessert i å delta i dette møtet.

mte med siv jensen
Fra venstre: Ali Murshid (Huddlestock), Heidi Austlid (adm.dir. IKT-Norge), statsråd Siv Jensen, David Baum (Finstart Nordic), Ingjerd Spiten (DNB), statssekretær Geir Olsen, Liv Freihow (dir. næringspolitikk IKT-Norge)