Regjeringen skal lage ny Stortingsmelding om IKT-politikk, og arbeidet med meldingen er godt i gang. IKT-Norge er spesielt opptatt av at dette må være en melding til Stortinget som favner bredt og som henter ut det potensialet som ligger i digitalisering.

Vi inviterer derfor til workshops der fagpersoner i og utenfor bransjen er invitert til å innlede om utvalgte temaer. Statssekretær Paul Chaffey deltar på møtene sammen med fagpersoner fra departementet. Før sommeren skal vi arrangere innspillsmøter om:

8. juni kl.14-16
Hvordan sikre robust ekom-infrastruktur?
9. juni kl.14-16
Hva skal til for å lykkes med digitaliseringsprosjekter?
15. juni kl.12-14
Hvordan kan brukeren stå i sentrum for offentlig tjenesteutvikling?

 Seminariet er åpent for media, ta kontakt med Maria Angell-Dupont.

Etter sommeren følger vi blant annet opp med tema som helse og velferd, utdanning og forholdet mellom kommune og stat og enda litt til.