Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte i dag regjeringens nye datasenterstrategi.

datasenter

– Dette er en offensiv målsetting om Norge som en attraktivt datasenterlokasjon! Det er bra at strategien involverer flere departementer. Det skal lages veiledere både for nordmenn og utlendinger for at de raskere skal finne fram i reguleringslandskapet, og det er noe vi har etterlyst, sier Roger Schjerva i en kommentar til at regjeringen legger fram sin datasenterstrategi i dag. Han er sjeføkonom i IKT-Norge og leder organisasjonens forum for datasentermedlemmer.

– Vi har fått mye av det vi i IKT-Norge har bedt om. Regjeringen har levert svært mye for å legge forholdene til rette for at Norge kan ta en stor andel av den eksplosive veksten i etterspørselen etter lagringskapasitet og behandling av data. Det er ryddet opp i vanskelige skattesaker og det er satt i gang et arbeid med å styrke fiber-nettene for framtida både innad i landet og med flere overføringsveier ut av landet. Her fortjener regjeringen ros, sier Schjerva, men legger til: – Strategien kunne handlet helt konkret mer om hva som skal gjøres framover.

– Vi har fått en strategi som oppsummerer veldig mye av det som har skjedd til nå. Vi vil utfordre regjeringen til nå å holde fast i satsingen på å styrke fiber-nettene og på å koordinere arbeidet enda sterkere i en egen enhet som kan hjelpe til med å dra prosjekter igjennom i forhold andre statlige aktører, sier sjefsøkonomen.

Staten må være en aktiv pådriver

– Vi savner også en mer bevisst bruk av offentlig sektor som motor for å fremskynde markedsutviklingen. I vårt innspill til Regjeringen viste vi til erfaringene fra Nederland der staten som en stor datasenterkunde har forhandlet fram produkter og priser med store volumer og langsiktige avtaler for fem datasentre plassert rundt i landet. På denne måten kan staten som markedsaktør være en pådriver for utvidet kapasitet og styrket infrastruktur. Regjeringens eget fagorgan, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, har også pekt på dette forslaget, avslutter Schjerva.

Her er noen av de viktigste tiltakene i regjeringens nye datasenterstrategi:

  • Eiendomsskatt på produksjonsutstyr- og installasjoner i verk og bruk fjernes
  • Totalt 100 millioner kroner for å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet
  • 40 millioner kroner i 2018 til en pilot for alternativt kjernenett
  • Nye graveregler for ledninger i offentlig veggrunn
  • 750 nye IT studieplasser i 2017 og 500 i 2018.
  • Økt bevilgning til Innovasjon Norges Invest in Norway-funksjon på 10 millioner kroner.

Les også samferdeselsdepartementets oppsummering av datasenterstrategien, hele regjeringens datasenterstrategi, og IKT-Norges innspill til datasenterstrategi fra «Forum for industrielle datasentre» sendt til Regjeringen i juni 2017.