I forbindelse med BETT 2005 i London, 12.-15. januar, arrangerer IKT-Norge et møte hos BBC 11. januar.

Steven Fawkes, policy adviser i BBC learning and interactive, vil presentere BBCs satsing på digitalisering og tilgjengeliggjøring av ressurser for skolen, – status i arbeidet og hvilke fremtidsplaner BBC har! Det blir også lagt opp til diskusjon og erfaringsutveksling – hva gjør gratis tilgjengeliggjøring med markedet? Hvordan kan BBCs innhold benyttes i kommersiell sammenheng?

For mer informasjon om BBCs arbeid se:
Plans, policies & reports
BBC Learning
ICT, amenability and the BBC digital curriculum service – Becta’s report to the DCMS

Mer informasjon om møtet, kontakt prosjektleder Heidi Arnesen Austlid. Påmelding må skje innen 23. desembere-post eller telefon 90 74 52 10.