Denne gruppen skal ut og fortelle om karriereveier og muligheter i IT bransjen. Utgangspunktet er materiell vi gir dem og deres egne historier. Vi trenger folk fra hele landet og med ulik bakgrunn. Fellesnevneren er at de vil gi litt ekstra, og representere IT bransjen ved besøk på videregående skoler, på rekrutteringsportalen for IT studier som utvikles i disse dager, på utdanningsmesser, i møte med media og eventuelt på andre tilstelninger og i materiell.

Rollemodeller
Vi ser etter ansatte og traineer som passer til å representere IT bransjen overfor unge i alderen 15-20 år. Det er viktig at ressurspersonene ikke er eldre enn at de kan sette seg inn i målgruppens hverdag, og at de har en framtoning de unge kan relatere seg til.

Skal vi anslå noen kriterier bør den aktuelle personen:
· Jobbe i ulike funksjoner tilknyttet IT
· Ha utdanning relatert til IT eller realfag
· Ikke være fortapt kommunikasjonsmessig
· Kunne snakke med unge mennesker på et språk de forstår

Vi utruster ressurspersonene og står for det praktiske
For å koordinere budskapene og forberede ressursgruppa vil IKT-Norge lage et inspirasjonsforedrag i form av en presentasjon. Alle avtaler om ressurspersonens deltagelse på skolebesøk, arrangementer, på portalen osv inngås mellom ressurspersonen, deres bedrift og IKT-Norges sekretariat, som står for all koordinering.

Ressurspersonen skal være klar til å ta imot vårt opplegg, reise ut og snakke med ungdom, bruke sin egen historie og gjøre skam på det trauste, nerdete imaget bransjen sliter med!

Påmelding
Vi ønsker, som du skjønner, å ha deg eller noen av dine mest representative medarbeidere til å melde seg! Send en mail med kontaktinformasjon til Liv Freihow på:
liv.freihow@ikt-norge.no senest innen 1. desember.

 

Med vennlig hilsen

Liv Freihow, IKT-Norge