Medietilsynetbradigital og IKT-Norge har over tid diskutert behovet for generelle og veiledende råd for utvikling av gode digitale tjenester for barn og unge i Norge.

Bra Digital er en tjeneste for alle som ønsker å tilby digitale tjenester og innhold for barn på digitale medier. Målet vårt er å bidra til at denne målgruppen får gode og relevante tilbud, og at bransje og aktører i dette markedet tar sitt ansvar for at barn får en trygg og god opplevelse.

Nå pre-lanserer vi Bra Digital som et rammeverk som skal utvides med råd og linker til relevant informasjon. I den forbindelse arrangerer vi en workshop 16 juni hvor vi ønsker at både bransje, NGOer og offentlig sektor skal delta og bidra til å øke kvaliteten og verdien av Bra Digital for de som ønsker råd og veiledning. Registrer deg i skjemaet på bradigital.no under dersom du ønsker å delta på workshopen.

Bra Digital kan også fungere som et utgangspunkt for foreldre, lærere osv som ønsker innspill til hvordan de bedre kan identifisere tjenester som passer for deres barn, elever, etc.