Sjekklisten gir informasjon om nummerportabilitet, drift og oppsett av tjenesten, ulike prismodeller og sikkerhetsaspekter rundt bruk av bredbåndstelefoni.

Det siste året har tallet nye brukere av bredbåndstelefoni eksplodert. Nedgangen i fasttelefoni abonnenter har sunket tilsvarende. I følge IKT-Norges estimater går om lag 70 – 80 % av de som sier opp sine fasttelefoniavtaler over til bredbåndstelefoni. Tallet bredbåndstelefoniabonnenter har nå passert 100.000. Med så mange brukere er det avgjørende at kundene har tilgang på god informasjon rundt tilgjengelige produkter og tjenester.

– Det er viktig at forbrukerne har de rette opplysninger når de skal vurdere tilbud på bredbåndstelefoni. Sjekklisten vil gi dem bedre oversikt, sier prosjektleder Liv Freihow i IKT-Norge.

– Bredbåndstelefoni har i løpet av kort tid utviklet seg til å bli et viktig segment innen IKT. Som interesseorganisasjon for IT og telekom næringen var det viktig for oss å samle aktørene og få i gang en diskusjon om hvordan bransjen kan gjøre det enklere for folk flest å forstå hva bredbåndstelefoni innebærer. Vi opprettet derfor et eget forum for aktørene, der ulike problemstillinger rundt IP og bredbåndstelefoni diskuteres, forteller Freihow.

Sjekklisten for forbrukere er utarbeidet av IKT-Norge og en arbeidsgruppe bestående av små og store leverandører av bredbåndstelefoni. Post- og teletilsynet og Forbrukerombudet har gitt sine innspill underveis.

– Fra Post- og teletilsynets side setter vi stor pris på at bransjen selv tar ansvar for å gi kundene best mulig informasjon om priser og produkter innen bredbåndstelefoni. Markedet har i startfasen vært uoversiktlig, så det er svært velkomment at dette nå er på plass, sier direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen.

Last ned sjekklisten her