Vi ønsker Kreasjon velkommen som IKT-Norge-medlem!

kreasjon team

Kreasjon ble etablert i februar 2017 av Jan Gamre og Lene L. Moen. Selskapet leverer opplæringsprosjekter til skoler, og jobber for å implementere metodikk og verktøy inn i den nye digitale skolehverdagen. Kreasjon har også skapt det praksis-støttende læremiddelet Whyzo som bidrar med mer innovativ læring og undervisning i klasserommene.

– I januar 2018 ble vi ni ansatte. I tillegg er det 15 frilansere tilknyttet selskapet. Vi er lærere som er blitt gode på å innovere skolen. Vi er verdistyrt, og bidrar i dette feltet fordi vi brenner for å gjøre skolehverdagen mer givende for elever og lærere, slik at elevene får høyere læringsutbytte og at skolen kan realisere fremtidens kompetanser, forteller Gamre.

Fokus på læringsglede

Kreasjon leverer både direkte mot skoler og vi leverer gjennom forhandlere, med Atea som viktigste forhandler. Deres mål er å bidra til å realisere fremtidens skole med mer innovativ læring og undervisning med skapende og utforskende elever.

– Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss. Vi elsker å levere prosjekter som er forankret hos ledelse og lærere, og som gir varig verdi for lærere og elever. Vi gjør alltid våre prosjekter sammen med skolene og kommunen, sier Gamre.

Ser frem til samarbeid

Som IKT-Norge medlem ser Kreasjon nå frem til enklere tilgang til matnyttig informasjon som angår edtech-næringen.

– Vi ble medlem fordi vi trenger å være tettere på edtech-miljøet. Vi trenger også tilgang til kontrakter og andre ressurser jeg har hørt at IKT-Norge er gode på, som for eksempel drahjelp til å utvikle vårt nettverk og bistand på juridiske og formelle ressurser ved behov, sier han.

Nå ser de frem til å samarbeide tettere med edtech-næringen og IKT-Norge.

– Kreasjon tenker at behovene samfunnet står ovenfor er enorme, og at alle gode krefter må bidra for å løse disse behovene. Vi skal bidra med vårt, avslutter Gamre.

fargerstor