Møt FutureBank 2018-partner Itera.

andreash

Spørsmålene er besvart av Andreas Homme, leder for bank og forsikring i Itera

Hvorfor ønsker dere å være FutureBank-partner?

Itera har gjennom 20 år jobbet med de aller fleste banker og finansinstitusjoner i Norden, og har et sterk fokus på å utvikle den nye digitale forretningen innen bank og finans. Vi ser derfor denne konferansen som en svært viktig arena for å skape nye forbindelser og diskutere hvordan vi tror at bankene vil posisjonere seg i en sammenheng med økt konkurranse og ny teknologi. Like viktig er det å høre hvordan eksisterende spillere og fintech-selskaper posisjonerer seg.

Hvilke ønsker har dere for utviklingen innenfor fintech og omegn i Norge i årene som kommer?

Itera jobber i dag tett med en rekke fintech-selskaper og akseleratorprogram i Norge. Blant annet har Itera de siste to årene vært  partner i The Factory. Det er gledelig å se hvor raskt fintech-miljøet i Norge har vokst, og hvor godt samarbeidet med de etablerte miljøene har blitt. Vi håper at denne utviklingen fortsetter, og at flere nye aktører og samarbeid etableres.

Hvem ønsker dere å møte på FutureBank?

Vi ønsker å treffe alle som  jobber med å skape den nye digitale forretningen innen bank og finans. Både eksisterende kunder og aktører innen fintech.

Hvorfor bør man delta på årets FutureBank?

IKT-Norge og Finans Norge har klart å samle ledende eksperter og ledere innen bank og fintech for å diskutere de nyeste trendene, utfordringer og muligheter. For oss som brenner for å skape fremtidens bank er dette en naturlig arena å være tilstede på.

iteralogoredlarge

Les mer og meld deg på FutureBank 2018!