Onsdag 23. januar inviterte Utenriksdepartementet til Brexit-møte.

eu

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen redegjorde for status i prosessen og hvordan den norske regjeringen forbereder seg. Deltakerne var representanter fra norsk næringsliv, de store næringsorganisasjonene med flere.

Datoen for Storbritannias uttreden av EU er 29. mars. I forbindelse med Brexit forlater de ikke bare EU, men også EØS.

De siste ukene har vært preget av politisk kaos i Storbritannia, rundt avtaleforslag og voteringer. Med 65 dager igjen er det fortsatt uklart hvorvidt det blir en «ordnet» exit, med avtaler på plass, eller en «hard» exit, der utgangen fra EU ikke erstattes av en annen avtale.

Den norske regjeringen ved UD og NFD har ferdigforhandlet avtaler både for hard Brexit og for ordnet Brexit, som ligger klare til signering ved UKs uttreden av EU.

Det er allerede sikret avtaler som gjør at borgere på begge sider kan fortsette med oppholds-, studie-, og arbeidstillatelser som før, uavhengig av hva slags Brexit vi får. Det samme er nettopp fremforhandlet for flytrafikk.

Hvis det blir en ordnet Brexit blir det to år med overgangsperiode, der det meste fortsetter som før. Da har vi god tid til å fremforhandle avtaler.

Ved hard Brexit får vi samme situasjon som med andre tredjepartsland, som med USA. Da må vi forhandle frem bilaterale avtaler på forskjellige punkter.

Ved samme utfall blir også tjenesteområdet vanskeligere enn vareområdet. Dette fordi WTO GATS-avtalen (The General Agreement on Trade in Services) ikke er like klar/forutsigbar.

Dersom det ikke foreligger en klar avtale ved Brexit oppfordrer vi alle som handler med UK om å gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder på deres område. Et eksempel er hvordan de vil håndtere personopplysninger, som for eksempel kundelister og hvilke regler som gjelder. Hør med relevante myndigheter, i dette tilfellet Datatilsynet.

På regjeringen.no ligger det en omfattende redegjørelse og spørsmål/svar på detaljnivå.