– IKT-Norge er glade for økning til støtte til forretningsengler med 50 millioner som vil utløse minst 100 millioner til bedrifter med vekstpotensialet. Det er viktig at denne ordningen blir fleksibel i forhold til at man ikke fordeler dette direkte til mellomleddene (TTO/Inkubatorene) men til de kvalitativt beste virksomhetene, sier Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge med anledning av statsbudsjettet som legges frem i dag.

– Vi er veldig fornøyde med at reduseringen av elavgiften til datasenter nå ble realisert og at den ble på samme sats, 0,48k/Wh, som den øvrige industrien. Nå er Norge posisjonert til å bli det ledende land i verden for å få etablering av industrielle datasenter Dette er en stor seier for IKT-Norge sammen med våre medlemmer, mener Austlid.

IKT-Norge er også glade for at selskapsskatten settes ned.

– Vi har forventninger til at bedriftene nå vil investere mer i digitale løsninger, sier Austlid.

– Regjeringen foreslår å sette av 75 millioner til en ny medfinansieringsordning for små- og mellomstore IKT-prosjekter. Dette betyr at Difi kan støtte deler av prosjektenes investeringskostnader og finansordningen skal prioritere prosjekter som gir god lønnsomhet og på denne måten kommer man å bruke samfunnets ressurser mer effektivt. Dette synes IKT-Norge er veldig bra!

– At kunnskapsdepartementet nå vil innføre en prøveordning med programmering som valgfag og at det skal utarbeides en midlertidig læreplan for dette valgfag i noen kommuner er fremtidsinnrettet. Det er et tegn på at man nå ser vekten av digitalisering og at vi i fremtiden kommer å trenge flere arbeidstagere med kompetanse i programmering, poengterer Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge.