gi logo lyshvit

IKT-Norge har jobbet hardt for å gjøre det mulig for CERN å legge sitt nye datasenter til Norge. Første etappe er nå unnagjort: den 30. november mottok CERN syv gode norske tilbud og besøk fra en offentlig norsk delegasjon. Andre etappe begynner nå.

IKT-Norge skrev i begynnelsen av oktober et lite notat ved navn ”CERN som pilotkunde for en gryende norsk industri”, der vi oppfordret norske politikere til å støtte opp under etablering av et grønt datasenter for CERN i Norge.

CERN ønsker å bruke vår vannkraft til å drive deres senter – men de ønsker også å gå inn i et samarbeid med oss der de som krevende kunde kan hjelpe oss til å bli verdens beste på energieffektive, grønne datasentre.

30. november: syv tilbud og en hel delegasjon

Syv norske prosjekter leverte tilbud innen fristen den 30. november. Da den norske delegasjonen bestående av representanter fra blant annet Fornyingsdepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge møtte CERN denne samme dagen, fikk de klar beskjed om at CERN her tilbød Norge sin hjernekraft og muligheten for et utstrakt samarbeid på basis av dette senteret.

Nå må vi jobbe videre med formen på og innholdet i et slikt samarbeid.

På vårparten 2011 forventer vi første tilbakemelding fra CERN på de innsendte tilbudene.  Da vil det forhåpentligvis være mulig for enkelte norske aktører å gå inn i dypere dialog med CERN – og det er da vi bør ha en samarbeidsskisse for hånden også.

Bakgrunnsstoff

eller se et utvalg presseklipp fra Teknisk Ukeblad og Computerworld, rangert fra eldst til yngst:
Hvorfor grønne datasentre?
IT er en viktig del av klimaløsningene, enten det er smartere strømnett med lokal produksjon, smartere transport og transporterstatning eller energieffektive bygg. Men alle disse smarte teknologiene skaper i seg selv store datamengder som må håndteres på smartest mulig måte.
Forskning – enten det er klimaforskning, kreftforskning eller partikkelfysikken som CERN jo representerer – representerer også enorme datamengder som må prosesseres og lagres.
Vi tror Norge har potensiale til å prosessere og lagre store mengder data på en miljøeffektiv måte i ”grønne” datasentre.  Det grønne består i utgangspunktet av våre naturgitte fortrinn: vi er et kjølig land med mye vann til strøm og kjøling. Men det er like viktig at vi faktisk besitter den kompetanse som må være med for å oversette de naturgitte fortrinnene til miljøgevinster og næringsmuligheter.
Vi kunne riktignok ha eksportert den samme strømmen til et datasenter i Nederland – men det er langt mer effektivt å bruke strømmen her. Ved å bruke strømmen nærmere kilden reduserer vi tap i nettet, og ved å kjøle ved hjelp av kald luft og kaldt vann bruker vi mindre strøm på kjøling.