IKT-Norge sendte i forrige uke et brev til Næringsminister, Forskningsminister, Fornyingsminister, Olje- og energiminister oggi logo lyshvit Naturvernminister og oppfordret dem til å støtte opp under etablering av et energieffektivt og grøndatasenter for CERN i Norge.  IKT-Norge mener at dette vil være en fantastisk god måte å vise det internasjonale IT-miljøet at Norge både kan og vil bli en grønn datasenternasjon.

IKT-Norges Grønn IT-prosjekt har siden oppstarten for tre år siden jobbet med idéen om at Norge burde huse store, grønne og energieffektive datasentre for å bidra til å redusere det totale, globale CO2-avtrykket, for å verdiøke den rene norske kraften og for å styrke den norske it-næringen.

CERN har i to år vært i dialog med Lyse/IBM/Smedvig-grupperingen rundt datasenterprosjektet på Rennesøy om etablering av et energieffektivt og grønt datasenter i Norge, og var klare på at de ønsket å gå utenom tradisjonelle anskaffelsesprosesser og forhandle direkte med grupperingen.  Det har imidlertid vært vanskelig å skaffe tilveie de offentlige midler som kreves for å få CERN til å gå videre i en slik prosess.

Etter manglende svar fra norske myndigheter har CERN nå gått ut med en anbudsforespørsel til samtlige medlemsland. Finland, Sveits og Spania har meldt seg på, men vi håper Norge kan henge med. Fristen for å melde seg på er 30. november.

Det er i dag flere gode prosjekter i Norge på grønne datasentre av internasjonalt format som ønsker å konkurrere om et eventuelt CERN-datasenter. CERN er ikke bare potensielt en god kunde for ett enkelt prosjekt, men en pilot for en gryende industri. På denne bakgrunn har IKT-Norge engasjert seg sterkt for å få politikerne til å se på CERN-saken på nytt.

Åpent brev om CERN