Pressemelding fra IKT-Norge

ctrl logo

IKT-Norges nye bransjenorm CTRL – sikker online backup skal gjøre det enklere for norske bedrifter å øke datasikkerheten, og dermed unngå omfattende datatap til enorme kostnader.trans
Gjennom flere år har IKT-Norge sammen med Post- og teletilsynet og NorSIS undersøkt norske bedrifters fokus og gjennomføringsevne når det gjelder it-sikkerhet. Desverre står det dårlig til: Selv om 90.8% av norske bedriftsledere mener data er viktig for bedriften, er det  ifølge den årlige Sikkerhetsdagsundersøkelsen bare 67% som sikrer seg mot tap av de samme dataene, og 50.1% som har vurdert hvilken risiko det er for at dataene blir tapt for bedriften.

– De fleste bedrifter evner nok å holde operativsystem og programvare oppdatert, fordi de fleste programvareleverandører nå tilbyr automatiske oppdateringer. Men på de områdene hvor bedriftene i større grad må ta ansvar på egenhånd, så som det å ta daglig sikkerhetskopi, ser vi desverre betydelige og meget alvorlige problemer. Når det gjelder backup eller sikkerhetskopiering, er det så mange som svikter at det er grunn til å stille spørsmål ved om ledelse, styre og eiere forstår alvoret og risikoen som ligger i å tape data – ofte det mest verdifulle en bedrift har, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.
Bedre kontroll
IKT-Norge mener at det er nødvendig med tiltak for å hjelpe norske bedrifter til å sikre dataene sine tilstrekkelig. Derfor har bransjeorganisasjonen tatt initiativ til lansering av bransjenormen CTRL – sikker online backup. Normen skal gjøre det enkelt for bedrifter å identifisere høykvalitets online backuptjenester.

CTRL – sikker online backup er utviklet av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Den skal være:

 • for ikke-teknikere
 • for it-sjef / it-ansvarlig
 • for beslutningstakere
 • teknologinøytral
 • leverandørnøytral
 • en sikkerhet for at tjenester holder et nødvendig minimumsnivå

Normens hovedfokus er å definere et sett med hensiktsmessige minimumskrav slik at bedrifter lett kan finne rett tjeneste i et marked som kan være uoversiktlig, og desverre med tjenester tilgjengelig som ikke dekker et nødvendig minimum av sikkerhet.

– I motsetning til omfattende standarder skal CTRL være en norm rettet mot brukerene av backup tjenester, inkludert de bedriftene som ikke selv besitter it-kompetanse internt, sier Waterhouse.

Bransjen står bak
Bransjenormen CTRL – sikker online backup er et resultat av prosess i bransjen med selskaper som bla.:

 • Datasys
 • Mamut
 • The Online Backup Company
 • Telsys

Slående tall
I de årlige undersøkelsene ser vi at:

 • Det er kun 67% som tar backup av bedriftens data hver dag.
 • Kun 50.1% har foretatt en risikovurdering av informasjonssikkerheten de siste 2 årene
 • Kun 50.1% av bedriftene driver opplæring/opplysningsarbeid om informasjonssikkerhet ovenfor egne ansatte.
 • Det er kun 63% som sikrer pc-er som benyttes utenfor bedriften.

Tap av data er et betydelig problem uavhengig om det er pga. dårlig drift, tyveri, eller andre årsaker utenfor dataeierens kontroll slik vi jevnlig kan lese om i pressen.

Summen av dette er at mange norske bedrifter i realiteten er usikret og risikerer å tape det mest verdifulle de besitter, ved for eksempel sletting ved en feiltagelse, tyveri av en laptop, brann og så videre – rett og slett fordi de ikke har iverksatt enkle men nødvendige tiltak. Ved fullstendig eller delvis tap av data vil mange bedrifter gå over ende.

Mer om CTRL på http://ikt-norge.no/CTRL