need for betterEuropabevegelsen og IKT-Norge inviterer til åpen høring om datalagringsdirektivet i Brüssel 31. mai. Høringen finner sted i Europaparlamentet fra 09:00 til 11:00.

Initiativtagerne til høringen er Alexander Alvaro (medlem av Europaparlamentet for ALDE) , Europabevegelsen og IKT-Norge .

Alvaro var saksordfører for datalagringsdirektivet da saken ble behandlet i Europaparlamentet i 2006. Da evalueringen av direktivet kom fra EU-kommisjonen, uttalte Alvaro at hele direktivet må forkastes . Alexander Alvaro er tysk medlem av Europaparlamentet og representerer de liberale i FDP. I Europaparlamentet er den liberale gruppen, ALDE , den tredje største gruppen, og sitter i mange saker med vippeposisjon.

Bakgrunn for høringen:

Europakommisjonen presenterte 18. april sin rapport om datalagringsdirektivet . I rapporten påpeker Kommisjonen mange av de samme utfordringene og bekymringene som ble reist i den norske debatten tidligere i vår.

I lys av dette har Europabevegelsen tatt initiativ til en åpen høring om hvordan Europa best kan forene behovet for personvern og sikkerhet i fremtiden.

Last ned programmet (pdf) for «need for better balance between privacy and protection«.

Bekreftede innledere er:

  • Alexander Alvaro (Saksfører for datalagringsdirektivet, Europaparlamentsmedlem for ALDE)
  • Mia Åsenius (Kabinettsjef for Home Affairs i EU)
  • Joe McNamee (European Digital Rights)
  • Jan Velleman (Eurocop)
  • Oliver Süme (EuroISPA)
  • Nikolai Astrup (Stortingsrepresentant for Høyre)
  • Ingjerd Schou (Saksfører på Stortinget for datalagringsdirektivet, stortingsrepresentant for Høyre)
  • Paal Frisvold (Leder av Europabevegelsen)

Pressen kan kontakte infoleder Frode Nergaard Fjeldstad, tlf: 99 15 25 15 for mer info.