IKT-Norge var med på åpningen av Green Mountains nye datasenter forrige uke.

Administerende direktør Øyvind Husby holdt et av åpningsinnleggene da vårt medlem Green Mountain åpnet sitt nye datasenter i Enebakk utenfor Oslo forrige uke, sammen med blant andre distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Datasentre er en helt sentral byggestein i det datadrevne samfunnet, og etablering av datasentre i Norge er sentralt for å lykkes med det grønne skiftet, en autonom og sikker norsk infrastruktur og etablering av nye arbeidsplasser, sier Husby.

IKT-Norge har et eget Datasenterforum hvor vi har samlet den norske datasenterbransjen for å effektivt jobb sammen med myndighetene for å sikre best mulig forutsetninger for å få etablert Norge i verdenstoppen innen datasentre.

Målrettet arbeid med datasentre

– Vi er ikke i mål ennå – og IKT-Norge gleder seg til å jobbe hardt sammen med datasenterindustrien og norske myndigheter for at vi sammen skal lykkes med målsettingen: Norge skal bli verdens beste datasenternasjon, sier Husby.

skjermbilde 2020 10 28 kl 14 26 31
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland klipper snoren under åpningen av det nye datasenteret i Enebakk.

Regjeringen jobber nå blant annet med en helt ny datasenterstrategi som skal være ferdig sommeren 2021.

Her skal grunnlaget legges for at Norge skal lykkes med å skape et nytt industrieventyr og gjøre Norge til verdens beste land å etablere og drifte datasentre i.