sirkel oiwlavopplslig 2IKT-Norge inviterer til gratis debattmøte mellom næringene

Leif Sande fra Industri Energi, Harald Solberg fra Rederiforbundet, Vibeke Madsen fra Virke og Per Morten Hoff fra IKT-Norge debatterer:

Hva skal Norge leve av i framtiden?
– Hvorfor vil en selektiv klyngepolitikk hindre ny vekst i næringslivet?
– Hva kan fylle rollen som Norges nye industrilokomotiv etter oljen?
– Hvordan må politikerne tenke for å legge til rette for overgangen til en digital økonomi og et kunnskapssamfunn?

Vi tjuvstarter Oslo Innovation Week med et frokostmøte der vi tar denne debatten.

Ingeborg Rasmussen vil presentere rapporten Nye Norge utarbeidet av Vista Analyse for IKT-Norge. Innledningen etterføges av kommentarer fra Leif Sande i Industri Energi, Harald Solberg i Rederiforbundet, Vibeke Madsen fra Virke og Per Morten Hoff fra IKT-Norge.

Påmelding til ea@ikt-norge.no