Delingsøkonomiutvalget har levert sin rapport til Siv Jensen. IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva er medlem av utvalget. Han gleder seg over at delingsøkonomien nå er godkjent.

– Det er oppløftende at folk kan utveksle tjenester over digitale plattformer uten å føle at de gjør noe suspekt, sier Schjerva, og fortsetter:

– Når et regjeringsnedsatt utvalg med både fagfolk og representanter for partene – og med Finansdepartementet som sekretariat nå ønsker delingsøkonomien velkommen, så kan vi i den digitale næringen trygt si at delingsøkonomien nå er godkjent.

På spørsmål om hva som er de viktigste sakene for IT-næringen i utvalgets forslag nevner Schjerva:

– Det er en viktig avklaring at de som tilbyr sine tjenester gjennom digitale plattformer ikke er ansatt av plattformene og at det ikke er behov for å gjør endringer for at disse skal bli fanget opp av arbeidsmiljøloven.

– En informasjonsportal som kan klargjøre og veilede både kunder, tjenesteytere og plattformer er bra, ikke bare  er for å spare tid på å sette seg inn i alle offentlige regler som gjelder, men den kan også synliggjøre når reglene ikke fungerer for delingsøkonomiaktørene.

– For omdømmet til aktørene i delingsøkonomien er det positivt at det nå kommer rapporteringsplikt fra de digitale plattformene til skatteetaten om inntektene som tjenes opp.

– De avreguleringene utvalget foreslår spesielt på transportområdet vil åpne opp markedet for flere digitale plattformer og gi kundene større mangfold og valgmuligheter.