IKT-Norge er samarbeidspartner for konferansen PATSOFT 2007, som foregår 4-5 juni på IT Fornebu. Konferansen byr på spennende og interessante foredragsholdere begge dagene.
 
Konferanse foregår 4. og 5. juni i lokalene til IT-Fornebu.
Blant foredragsholderne kan PATSOFT friste med: Isaac de la Peña Ambite fra Nokia, Grete Faremo fra Microsoft, Mark Lange fra Microsoft EMEA, Dr.
Silvija Seres fra Fast, Hans Chr. Haugli fra Telenor, Bjørn Holte fra Menu, Kjetil Hestdal fra Photocure, Professor Torger Reve fra BI og Snorre Kjesbu fra Tandberg og mye mer.
 
På konferansemiddagen vil Tormod Hermansen, styreleder i IT Fornebu, dele sine erfaringer med IPR arbeid og fortelle om de fremtidige IT Fornebu visjoner.
 
 
Medlemmer av IKT-Norge får 10% rabatt på deltakeravgiften, skriv IKT-Norge bedrift i påmeldingen.
 
For mer informasjon og påmelding, se www.patsoft.no  eller kontakt Per Morten Hoff.