Serit er en av Norges største IT-grupper, og er landsdekkende med sine 29 lokalkontorer. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

Serit består av 300 høyt kvalifiserte medarbeidere, og vi er sterkt opptatt av lokal tilstedeværelse og av å bygge nære relasjoner for å gjøre IT til et konkurransefortrinn for våre kunder, forteller Richard Hægermark, administrerende direktør i Serit.

Hægermark mener deres felles styrke er gode, fleksible og innovative IT-løsninger.

– Våre spesialister leverer løsninger fra ledende leverandører og produsenter til konkurransedyktige priser. Kvalitet i alle ledd er et nøkkelbegrep for hele gruppen, og våre rådgivere og utviklere vil gjennom høy kunnskap og stor entusiasme, bidra til at bedrifter utnytter IT som et effektivt redskap for å nå sine mål, sier han.

18be6254 5253 4d98 b622 7b28454273aa
Richard Hægermark, administrerende direktør i Serit.

Lokal så vel som nasjonal

Serit Gruppen har en klar målsetning om å være en partner for lokalt næringsliv i Norge.

– Med dette mener vi at vi skal være en totalleverandør av IT og mobilitet, der kundene får det beste av to verdener; lokalt engasjement og tilstedeværelse – støttet på en nasjonal plattform. Serit skal gi kundene rom for fleksibilitet og vekst og samtidig være en IT-leverandør de opplever som «sin». I lokalt næringsliv inkluderer vi også desentralisert offentlig sektor som kommuner, skole og helsesektoren, sier Hægermark.

Store omveltninger

Teknologiske endringer griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller.

– Dette blant annet som følge av mer effektive logistikkstrukturer og nye muligheter til å kommunisere med kundene. Spesielt er det stor omveltningen for handel med produkter som kan konsumeres og distribueres digitalt. Det er et stadig voksende spekter med tjenester som hjelper organisasjoner med å bygge, administrere og distribuere programmer i et globalt nettverk, sier han.

Med fremvekst av nye forretningsmodeller innebærer dette at den norske næringen står overfor flere av de samme utfordringene som mer tradisjonelle og konkurranseutsatte næringer.

– Aktørene må derfor i større grad enn tidligere omstille seg for å være konkurransedyktige. Teknologi vil klart være viktige steg inn mot den digitale utviklingen av Norge, sier Hægermark.

Teknologi for nye forretningsområder

Serit har som mål å levere mer enn bare en tjeneste.

– Vi ønsker å både utvikle og støtte lokalt næringsliv gjennom hele deres digitale reise. Skal norske bedrifter hevde seg i den internasjonale konkurransen fremover er det viktig at teknologi brukes til å effektivisere, men det er også viktig er vi bruker teknologi til å utvikle nye forretningsområder. For å få til dette er det av stor betydning at kompetansen til arbeidskraften videreutvikles for å møte endringene, sier han.

Med endringer kommer også utfordringer.

–  Våre største utfordringer i tiden som kommer vil være rekruttering av relevant kompetanse, konkurranse fra utenlandske selskaper og konsolideringen av IT-næringen til større enheter i de store byene – fremfor alt Oslo, sier Hægermark.

Nå ser Hægermark og resten av Serit frem til å bli en del av IKT-Norges nettverk.

– Vi ønsker å sette fokus på at det er viktig at det finnes lokale kompetente IT-forhandlere i distriktene, som kan støtte lokalt næringsliv når det gjelder IT. Serit har fokus på å både støtte lokalt næringsliv, som er under press for den fortsatte urbaniseringen, og bidra med spennende arbeidsplasser slik at kompetansen blir i distriktene, sier han.

Les mer om medlemskap i IKT-Norge