Medlem Itera beskriver seg selv som spesialister på å skape digital virksomhet. Vi ønsker dem velkommen som vår partner under Arendalsuka 2019!

ole morten damlien leder digital business experience itera
Ole Morten Damlien, Leder Digital Business & Experience i Itera

– Vi øker kundenes konkurransekraft gjennom å utnytte mulighetene som ligger i moderne skyplattformer, og bygger løsninger som tar i bruk tingenes internett, kunstig intelligens og maskinlæring for å skape verdi for både virksomheten, brukerne og samfunnet, forteller Ole Morten Damlien, Leder Digital Business & Experience i Itera.

Itera teller rundt 500 ansatte, og jobber med kunder over store deler av Europa. De leverer tjenester og løsninger der de kombinerer fagkompetanse innen design, teknologi, prosjekt- og testledelse og forretningsrådgivning.

– Store deler av kundeporteføljen vår finnes innen bank, forsikring og finanssektoren, og vi er også godt kjent med offentlig sektor, helse, organisasjoner og ikke minst energisektoren, der det skjer utrolig mye spennende for tiden – med fremveksten av avansert sensorteknologi og bruk av skybaserte teknologiplattformer. Som vi sier i Itera: det handler ikke om teknologien, men hvor den kan ta deg, sier han.

Make a difference

Damlien forteller at deres fremste mål er å oppfylle det de sier i visjonen sin: MAKE A DIFFERENCE.

– Dette er en forpliktelse vi har til ansatte, kunder, eiere og ikke minst til samfunnet som helhet, og som er et mantra som har stått sterkt i kulturen vår i mange år. Når vi opplever direkte koblinger mellom løsningene vi leverer og ønsket om gjøre en forskjell kjennes arbeidet og resultatet av det ekstra meningsfullt, noe det selvsagt er et mål at både kundene våre og ansatte skal oppleve. Mange av kundene våre fyller viktige roller og funksjoner i samfunnet, noe som gir oss muligheten til å bidra til å utgjøre en forskjell gjennom oppdragene og løsningene vi leverer.

Damlien viser til flere eksempler:

  • Vi bidrar til å forebygge kriminalitet 

Sedler legger ikke igjen digitale spor, og hvitvasking av kontanter er fortsatt utbredt.Sammen med kontanthåndteringsselskapet Loomis har vi utviklet en løsning som automatisk varsler ved unormal aktivitet, for eksempel avvik i beløpsstørrelse, når Loomis henter kontanter hos kundene.

  • Vi bidrar til å forhindre spredning av sykdom 

Mange alvorlige sykdomsutbrudd som pest, diarésykdommer og malaria blir ikke oppdaget tidlig nok til at man kan forhindre eller begrense spredning. Sammen med Røde Kors utvikler Itera en plattform for kontinuerlig innsamling av store mengder data fra nødhjelpsarbeidere over hele verden. Plattformen gjør det mulig å avdekke utbrudd i en tidlig fase, og kan dermed spare liv.

  • Vi bidrar til en lettere hverdag 

Rundt 1 million nordmenn har mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Presise pollenvarsler kan gjøre hverdagen i pollensesongen lettere. Sammen med Norges Astma- og Allergiforbund ser Itera på hvordan man kan bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å analysere både løpende og historiske pollendata for å gi så presise varsler som mulig, tidligst mulig.

  • Vi bidrar til økt livskvalitet 

Millioner av mennesker opplever redusert bevegelighet og livskvalitet som følge av ulykker eller ulike sykdommer. Mange har nytte av produkter som støtteskinner eller proteser. Sammen med islandske Össur, verdensleder innen ortopediske produkter, utvikler Itera appen SmartMeasure for spesialistens dialog med pasienten. Appen bruker iPhones gyroskopiske sensorteknologi for å ta nøyaktige mål, slik at pasienten får et individuelt tilpasset produkt.

På tvers av fagområder

Damlien leder fagmiljøet «Digital Business & Experience». Her jobber designere, tjenestedesignere, forretningsrådgivere, kommunikasjonsrådgivere og tekstforfattere.

– Vi jobber med spennende små og store prosjekter på tvers av alle fagområdene som Itera representerer. For eksempel er vi med på å forme og organisere tjenester som berører de aller fleste i Norge hos kunder som Oslo kommune, Direktoratet for E-Helse, Politiet, Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet og mange andre spennende offentlige oppdragsgivere. Vi jobber tett på med tjenesteutvikling i privat sektor for noen av de største virksomhetene i Norge innen bygg, energi, bank- og forsikringskunder, der sistnevnte inkluderer selskaper som Gjensidige, If, KLP, Santander og Storebrand, sier han.

Glitrende arena

Nå ser Damlien frem til å bidra inn i digitaliseringsdebattene under Arendalsuka.

– Vi ser Arendalsuka som et svært viktig sted å være for alle med interesse og engasjement for samfunnet. Når politikk, næringsliv, akademia og offentlig sektor møtes oppstår det spennende dynamikk. I vårt eget arrangement håper vi å få frem noe av denne dynamikken. Vårt bidrag blir en liveinnspilling av podcasten vår, «Iterasjoner», med temaet: «Kan lykke digitaliseres?» Vi legger opp til en annerledes og filosofisk samtale mellom fagfolk fra ulike hold, og har som mål at alle lyttere skal bli inspirert og føle seg litt klokere, sier han.

Under Arendalsuka både håper og forventer Damlien og Itera ny innsikt, nye relasjoner og mye gøy.

– Arendalsuka er en glitrende arena for å høre hva andre viktige aktører har på hjertet, fange opp aktuelle temaer vi vil følge opp i etterkant, snakke med gamle og nye kunder og oppdage mulige samarbeidspartnere. Det er gjennom møter – noen ganger tilfeldige – idéer og nye muligheter oppstår. Vi gleder oss!

iteralogoredlarge

Se alle våre eventer under Arendalsuka 2019