Evalueringen om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) framtid ble lagt fram i dag tirsdag 6. januar 2015. Evalueringen ble foretatt av Agenda Kaupang.

– Evalueringen bekrefter vårt inntrykk av at Difi har levert på de oppgavene departementet har bedt dem om, men ikke i å samordne innsatsen for digitalisering i offentlig sektor. Målene om digitalisering har dessverre ikke blitt tatt på alvor. Oppgaver og virkemidler som kan oppfylle målet har ikke blitt gitt, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge i en kommentar til rapporten som evaluerer Difi ble offentliggjort i dag.

Hoff mener at IKT-Norge har et godt samarbeid med Difi. Både når det gjelder offentlige anskaffelser, avtaler og IKT, men at Difi mangler virkemidler særlig på digitaliseringsområdet.

– Det viktigste er at vi får en digital plattform for hele offentlig sektor slik at innbyggerne ikke trenger å forholde seg til flere plattformer og flere forvaltningsnivåer. Det mest brukervennlige gir også de største nettverksgevinstene og kostnadsbesparelsene. Derfor må digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor gå fra “oppfordringer” til “styring”. Dette er nettopp hva kommunene selve ønsker ifølge IKT-Norges undersøkelse.

– Ett departement og én statsråd må fortsatt være ansvarlig for digitaliseringsarbeidet. Dersom KMD og Difi skal fortsette med dette ansvaret må de få sterkere styringsmidler, og andre deler av Difis ansvarsområder kan flyttes til andre departementer, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.