IKT-Norges årlige samarbeid med Innovasjon Norge rundt Health 2.0 og vår egen norske tileggskonferanse, samler hvert år ca 20- 30 deltakere fra norsk helsevesen og bransjen. h201 Agenda:

  • Søndag: Lunsj for den norske delegasjonen i San Francisco by.
  • Søndag: Felles transport til Health 2.0 (Santa Clara)
  • Man-onsdag ettermiddag – Health 2.0, Santa Clara
  • Onsdag kveld: Innovation Mixer – StartUps, inviterte innovasjonsvenner og deltakere presenterer seg og sine løsninger. Dette skjer hos Innovajon Norge i Palo Alto på Innovation House Norway.
  • Torsdag: Demodag i San Francisco i samarbeid med Cisco og Microsoft: Vi besøker campusene til både Cisco og Microsoft i Silicon Valley og får presentert deres løsninger og hva de jobber med rundt helse og teknologi. Dette blir en ordentlige teknoupdate på hva vi kan vente oss i årene som kommer.
  • Torsdag. Vi er i dialog med 23andMe om besøk/presentasjon om deres kjempesuksess på online gentester.

Reisekostnader dekkes av den enkelte, i tillegg til et mindre gebyr for felles transport (ca 1.000 per deltaker) som vi fordeler avhengig av antall deltakere. Nettsteder: www.cisco.com/health www.microsoft.com/health www.23andme.com For påmelding til konferansen og info om konferansehotell på Health 2.0 (vi anbefaler å bo på konferansehotellet): http://www.health2con.com/events/conferences/seventh-annual-fall-conference/ NB!! Vi har egne priser som er forhandlet frem via Innovasjon Norge: «Nordic standard » er $1250 med bruk av koden: NOR14Standard Påmelding og informasjon:  Kontakt Fredrik Syversen på fs@ikt-norge.no

Last ned PDF her Digital health SF 2014