Infrastruktursituasjonen i norsk grunnskole viser en viss utvikling, men likevel er det langt mellom tilgjengelige elev-PCer i skolen og halvparten av skolene har manglende nettilgang. – Skolene har et dårlig utgangspunkt for å drive pedagogisk IKT-arbeid, og sikre ungene nødvendig framtidskompetanse, sier Austlid.

Stortinget har nylig behandlet Stortingsmeldingen ”Eit informasjonssamfunn for alle”, og har i den forbindelse bedt regjeringen komme med en plan for å sikre alle skoler nødvendig infrastruktur. – Vi forventer at Regjeringen raskt kommer tilbake med en opptrappingsplan. Det jobber 1 million unge og voksne i skolen. De fortjener en moderne arbeidsplass, sier Austlid.

Bredbåndsundersøkelser har tidligere fått politikerne til å hevde at alle er på nett. — Den nye undersøkelsen viser at realiteten er noe helt annet. Det er den praktiske bruken som teller. Når ungene ikke kommer seg på nett, enten fordi skolen ikke har bredbånd eller nok kapasitet, er det et faresignal. Behovet for bredbåndskapasitet vil øke eksplosivt, avslutter Austlid.