Roger Schjerva holder innlegg for Næringsdepartementet

IKT-Norge og vår sjefsøkonom Roger Schjerva var onsdag 10. februar invitert til Nærings -og fiskeridepartementet for å bidra til den kommende Industrimeldinga som skal legges frem rundt årsskiftet 2016/2017.

Dette var et internseminar, og de andres innlegg blir derfor holdt utenfor denne artikkelen, men vi vil dele med dere hva vi la frem i dette møtet. De andre inviterte deltakere var Ståle Økland , trendforsker og foredragsholder, Marius Holm fra Zero, Even Aas, Kongsberg Gruppen og Lars Stenerud fra Plasto.

Vi fikk med dette muligheten til å dele våre synspunkter på den kommende industrimeldingen både gjennom en presentasjon på 20 minutter og en paneldebatt. I Roger Schjerva sin presentasjon ble Industri 4.0 hovedtema, og han la blant annet fram fire forslag til hva den nye industrimeldinga bør inneholde:

  • Det blir viktig å kartlegge kompetansebehov og heve kompetansen både i utdanningssystemet og hos arbeidstakerne. Det trengs flere IT-studieplasser og samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner på etterutdanning.
  • I tillegg må vi kartlegge barrierer for investeringer i ny teknologi hos bedriftene. Vi vet ikke nok om hvorfor det går tregt med nyinvesteringer i industrien blant de tusenvis av beslutningstakerne i industrien. Men «money talks», reduksjonen i selskapsskatten må fortsette.
  • Vårt tredje innspill var at vi må ha en økt FOU-innsats: Innovasjonssenter for testing av Industri 4.0 teknologi. SIVA «Norsk Katapult».  Norge må både bygge slike testsentre der akademia og industrien kan møtes, selv og forsøke å tiltrekke seg et av senterne som EU skal etablere.
  • Konkurransedyktige regler for informasjonssikkerhet blir også viktig å etablere i fremtiden. Konkurransehensyn gjør at bedriftene er ekstra avhengig av tillit til sikkerheten ved deling av data med leverandører og distributører.

Oppsummert blir vårt hovedbudskap at:

digitalisering av industrien må bli hovedsak i industrimeldingen!