Debatten om det digitale grenseforsvaret kan ikke være om vi er for eller mot. Fokus må være på hvilke tiltak som er nødvendige og akseptable i et demokrati.

Epostkontoene til Ap, PST, UD og Forsvaret er blitt angrepet av hackere. Høyres Hårek Elvenes mener hackerforsøket viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar.

IKT-Norge mener vi må innstille oss på at det nå vil bli innført et digitalt grenseforsvar. – Dette handler ikke om et ja eller et nei til digitalt grenseforsvar, men om hvilke tiltak som er nødvendige og akseptable, og hvor høy terskelen for iverksetting av tiltak og innsyn i data skal være for myndighetene, sier direktør for internett og nye medier Torgeir Waterhouse.

Vi må også diskutere hvilke deler av myndighetsapparatet som kan ta i bruk slike tiltak og til hvilke formål, riktig avgrensning er helt avgjørende for et velfungerende denokrati påpeker Waterhouse.

Risiko for at myndigheter går for langt
Fokus må nå rettes mot hvilke rammer som bør legges for våre nasjonale sikkerhetsmyndigheter. – Vi ønsker å ha et fritt samfunn, ikke en politistat basert på overdreven overvåking. Regjeringen må sikre tilstrekkelig transparens, tilsyn og kontroll med bruken av disse virkemidlene, sier IKT-Norges direktør for internett og nye medier.

Det digitale grenseforsvaret vi skal innføre må gjøre minst mulig skade.

Sett digital sikkerhet på agendaen
Vi er kommet i denne situasjonen fordi beslutningstakere i både offentlige og private virksomheter over tiår ikke har gjennomført høyst nødvendige tiltak.

– Beslutningstagere, næringslivsledere, ansatte og innbyggerne mangler bevissthet og kompetanse om farene for hacking og hvordan man forebygger, oppdager og håndtere slike trusler.

-På skolene lærer barna å sende epost, men hører lite om hvilke typer eposter man skal vokte seg for å åpne. Tilsvarende opplæring må gjelde for hele utdanningsløpet, understreker Waterhouse.

– Toppledere må se sitt ansvar. De må sikre at egne bedrifter og etater jevnlig mottar kunnskapsoppdateringer og påminnelser om ytre trusler. Vi er alle vant med at vi ikke skal slippe inn noen som ikke har adgangskort i bygninger. Det samme må gjelde i våre digitale postkasser. Sett digital sikkerhet på agendaen for alle nå, avslutter Waterhouse.