Norsk Katapult-ordningen kom endelig på plass. Etter tøff konkurranse mellom 38 søkere ble Kristiansand og Raufoss vinnerne. Vi gratulerer SINTEF spesielt i dag. Raufoss-miljøet skal jobbe med digitalisering av industrien.

– Vår ambisjon er at alle som snakker om Industri 4.0. framover skal tenke på oss, sa administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Svein Terje Strandlie da statsråd Jan Tore Sanner og SIVA delte ut prestisje og 24 millioner.

Fra før vet vi at norsk industri henger etter Sverige, Tyskland og UK når det gjelder bruk av roboter og bruk av sensorer og stordata i produksjonslinjen. En Norsk Katapult er et viktig virkemiddel for å bygge bru mellom akademia og bedriftene, få testet ut Industri 4.0-teknologi og øke digitaliseringstempoet i industrien. Etter vårt syn kan tradisjonell industri i Norge bare overleve og kanskje vokse dersom de raskt digitaliserer sine produksjonsprosesser.

Det er snart to år siden IKT-Norge løftet fram ideen on en Norsk Katapult – et teknologisk testsenter – for Næringsministeren og Næringsdepartementet.

Næringsminister Monica Mæland fortjener ros for å gripe denne ideen, jobbe tett med saken og aktørene og for å ha drevet saken gjennom i regjeringsapparatet. Vi hadde gleden av å følge henne og departementet på studietur til Tyskland og UK sammen med andre næringsaktører og det er artig at inspirasjon og kunnskap fra disse turene nå materialiserer seg i to norske sentre.

Og dette er bare starten! Regjeringen foreslår å doble bevilgningen til Norsk Katapult neste år til 100 millioner. Det forslaget har vår støtte når Stortinget nå skal behandle budsjettet. Da kan flere komme med. Halden-miljøet med Smart Innovation System i spissen, var blant de ni som kom med videre fra første etappe. De satser spesielt på stordata og maskinlæring. Vi håper de når helt opp i neste runde.

SINTEF Raufoss skal bygge fire til seks mini-fabrikker på 10 000 m2 for å utvikle og teste ut nye produksjonsprosesser i samarbeid med industri og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Strandlie trakk blant annet fram datainnsamling, roboter, menneske-maskin samhandling og informasjonssikkerhet som viktige stikkord.

Elkem og Kristiansand-miljøet sin katapult FutureMat, skal satse på utvikling av bedre materialer. De er mindre spisset på det digitale, men har selvsagt IT som viktig verktøy.

«Norsk katapult gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt». Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering”, skriver SIVA om ordningen. Alle bedrifter kan søke om å delta. Søknadsskjema finner du her.

Takk til IKT-Norges forum for digitalisering av industrien for inspirasjon og informasjon!