Neste år erstatter RoHS 2 (Restrictions of Hazardous Substances) det eksisterende RoHS-direktivet i EU, og det stiller nye krav til alle aktører innen maskinvare.

Det nye versjonen av direktivet kommer etter EUs gjennomgang av importvarer. Konklusjonen er at for mange farlige stoffer blir innført til Europa, og dette framtvinger strengere og mer omfattende krav, melder fagbladet Elektronikkbransjen.

 

sempron 64 2600
Henrique Vicente / Foter

Krav stilles til importør og distributør

EU får ikke kontroll over import kun ved å regulere fabrikant og produsent, og utvider derfor regelverket til å gjelde importører og distributører. Med importør defineres importør til EU. Dersom produktet er produsert i EU vil produsenten stå ansvarlig. Tidligere hadde myndighetene bevisbyrden: Produsent skrev en samsvarserklæring om at innholdet i produktet var deklarert i henhold til RoHS, og produktet ble CE-merket. Fra 3. januar 2013 er dette snudd. Fra da av skal produsentene dokumentere og bevise at produktet støtter RoHS 2. Samtidig må de dokumentere hvilket system beviset føres med.

Seks stoffer

RoSH-direktivet svartelister seks stoffer: Grunnstoffene bly, kadmium, kvikksølv, heksavalent krom og to bromerte flammehemmere, PBB og PBDE. Vektgrensene er som før 0,1% for alle unntatt kadmium med vektgrense 0,01%.

Store konsekvenser

Enten produsent, importør eller distributør må altså dokumentere om produktet inneholder noen av de seks forbudte stoffene. I tilfellet mobiltelefoner, som består av over tusen forskjellige deler, skal hver enkelt del testes for de seks aktuelle stoffene, og ha egen dokumentasjon. Derfor må ikke bare produsent av det ferdige produktet ha dokumentasjonen ì orden, men også leverandør av hver enkeltkomponent. Samtidig er det kjent at omtrent 25% av alle komponenter i omløp er “forfalskninger” (billige uautoriserte uoriginale deler). Dette betyr at rutinene for innkjøp av komponenter blir enda viktigere. IT­-produsentene i USA har derfor laget en felles liste for komponenter, “Joint Industry Guide” eller JIG-101.

Direktivet krever også at dokumentasjonen forblir tilgjengelig i ti år etter at siste produkt er sendt ut på markedet. Dersom man som komponentprodusent for eksempel endrer plasttypen i dekselet på en kondensator, må man også forsikre seg om at den nye plasttypen fyller kriteriene. Dersom produkter inneholder noen av de ulovlige stoffene, kan hele varepartiet bli vraket. For å teste vareparti brukes en røntgenpistol. Denne belyser produktene, og ved utslag må produktet analyseres. Myndighetene i Norge har alt skaffet slike røntgenpistoler.

I alt vil RoHS 2 legge et vesentlig større ansvar over på importør og distributør enn tidligere. Brudd på direktivet vil utløse bøter og omsetningsnekt.