framtidens byer 2010 logo2

Fremtidens byer avholder sin årskonferanse i Drammen, den 2. og 3. november.

Telenor har vært med å arrangere denne konferansen, som benytter seg av moderne IKT for å nå flest mulig deltagere virtuelt. Blant annet vil streaming benyttes i utstrakt grad, innspill underveis skal tas i mot via twitter og facebook slik at også virtuelle deltagere inkluderes – og en mobilportal skal benyttes av de fysiske deltagerne som “et sentralt verktøy på konferansen”.

Dermed kan flere delta, hvilket er bra for demokratiet – og flere kan la være å reise langt for å delta, hvilket er bra for klimaet.

Og slik viser “Framtidens byer” at moderne IKT bidrar til oppnåelse av viktige politiske mål, som deltagelse og bærekraft.