Hvilke datasett vil dere helst ha?

map touch screen navigation mobile device

Offentlig data står høyt på agendaen hos IKT-Norge, og kart og andre data fra Kartverket troner helt på toppen. Det store paradokset er at mens geodata av mange ansees som selve gullet blant offentlige data, så er det også kjent som tungvint og dyrt, ja nærmest umulig, for mange å få tak.

Et ønske for mange, inkludert oss i IKT-Norge, er gratis, fritt tilgjengelige data fra Statens Kartverk. Dette er tross alt data som allerede er betalt for av skattemidler, og det burde være Kartverkets viktigste samfunnsoppgave å sørge for at flest mulig tar dem i bruk og lager bra tjenester og applikasjoner av dem. Vi er imidlertid ikke der helt enda, siden Kartverket ikke er hel-finansiert av offentlige midler, og derfor driver storstilt butikkvirksomhet.

En full-finansiering av Kartverket hadde løst mange problemer. Det er også Kartverket selv enige i. Men ett sted må man begynne, og det er lite trolig at vi får løst hele problemet over natten. Hvis man hadde begynt med noen gratis datasett, hvilke skulle det da vært?

lf@ikt-norge.no tar svært gjerne imot tips i saken!