–  I både omstillingen av tradisjonell industri og i fremveksten av helt nye næringer er digitalisering en nøkkelfaktor for suksess. Drømmeløftet 2016 er en tydelig attest til betydningen av digitalisering og teknologi for å opprettholde verdiskaping og styrke innovasjon i norsk næringsliv, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge i en kommentar til Innovasjonstalen 2016 som Innovasjon Norge arrangerte i dag sammen med Norges Forskningsråd og Siva.

– Med høy teknologisk kompetanse er vi heldigvis godt stilt til å omstille næringslivet og sikre økonomisk vekst og bærekraft. Men det krever at vi tar en grundig gjennomgang av utdanningssystemet, og sikrer at nye generasjoner får riktig digital kompetanse, sier Heidi Austlid.

– Tech-næringene har høyt potensial for suksess i Norge. Med relativt lave lønnskostnader på høykompetente hoder sammenlignet med andre land, digitalt modne innbyggere og et godt rammeverk for gründerselskaper ligger mye til rette for at Norge kan markere seg sterkt på områder som edtech, fintech, nanoteknologi og e-helse, mener Austlid.

– IKT-Norge mener at digitalisering, automatisering og bruk av roboter for å effektivisere industriproduksjon er et annet område med høyt potensial. Markedsnær produksjon og lavere transportbehov vil også gi klimamessig bærekraftige effekter, avslutter Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.