FutureBank-partnerne eDialog 24 og e-Boks møttes under fjorårets FutureBank. I år stiller de sammen for å fronte sitt nye felles konsept.

logo edialog24 e boks

Spørsmålene er besvart av salgssjef Ketil Lillevik i eDialog24 og Sales Manager Rita Rostom i e-Boks.

Hvorfor ønsker dere å være FutureBank-partner?

FutureBank er etter vår mening den beste møteplassen for fintech-selskaper som ønsker å komme i kontakt med nye kunder og samarbeidspartnere.

Vi er her for å vise markedet at selv om vi begge er veletablerte aktører, så er vi fortsatt på hugget og driver kontinuerlig utvikling av nye løsninger.

Samarbeidet oss imellom startet med at vi møttes på fjorårets FutureBank. Vi så tidlig at løsningene våre komplementerte hverandre og kunne bidra til å skape mer helthetlige og verdiøkende løsninger for våre kunders kunder. I år stiller vi sammen for å fronte vårt nye felles konsept.

Både eDialog24 og e-Boks besitter og utvikler teknologi som er med på å understøtte en sikker og god kundedialog, samt effektivisere arbeidsprosesser. Konseptet er spesielt rettet mot aktører innen bank og finans.

Hvilke ønsker har dere for utviklingen innenfor fintech i Norge i årene som kommer?

Fremover ønsker vi å se ytterligere samspill mellom finansnæringen og fintech-selskapene. I tillegg håper vi at samspillet på tvers av fintech-eslskapene vil øke betraktelig. For at selskapene skal kunne levere gode og helthetlige løsninger, er det helt avgjørende at en del av systemene og løsningene som utvikles kan «snakke» sammen. Finansnæringen er generelt gode på å utforske og ta i bruk ny teknologi og den trenden håper vi fortsetter langt inn i fremtiden.

Hvem ønsker dere å møte på FutureBank?

I utgangspunktet ønsker vi å snakke med alle som har fokus på sikker og god kundedialog. I år har vi et helt konkret mål om å komme i dialog med en håndfull pilotkunder som ønsker å teste samspillet mellom eDialog24 og e-Boks. Vi oppfordrer alle til å komme innom standen vår for å ta en prat om hvilke muligheter som finnes; i tillegg vil vi belyse hvilke gevinster dette vil gi både bedrift og forbrukere. Andre fintech-selskaper er også hjertelig velkommen til å slå av en prat. Ingen begrensinger, bare spennende muligheter!

Hvorfor bør man delta på årets FutureBank?

Alle som enten er en aktør eller en leverandør i denne bransjen bør delta på FutureBank.

Spillereglene endrer seg svært raskt med nye reguleringer, robotisering og endret kundeadferd. På FutureBank får man en god oversikt over hva dette betyr og hva de andre aktører foretar seg. I tillegg er dette en god møteplass for å skape nye relasjoner som igjen kan by på nye muligheter, noe som vi selv kan bekrefte ved at vi står sammen her i dag.

Les mer og meld deg på FutureBank 2018 – få plasser igjen!