Foto: Leif Kirknes, Computerworld
FIKK PRIS: Jan Hamm fra Haukeland Universitetssykehus representerte førsteplassen og dens Emeistrings-prosjekt, Elisabeth Giil fra Helsedirektoratet hentet andreplassen på vegne av sine fraværende kollegaer i Slutta-prosjektet og Sintefs Tone Øderud inkasserte diplmot for tredjeplassen, «Trygge spor». (Foto: Leif Martin Kirknes)

På Healthworld delte Aps Tove Karoline Knutsen ut Årets Ehelsepris. Vinneren ble eMeistring fra Helse Bergen/Haukeland universitetssykehus.

– Målet til eMeistring-prosjektet er å implementere, utvikle og forske på assistert internettbehandling for ulike pasientgrupper. I april 2013 tok vi imot våre første pasienter og det er nå 6 terapeuter i Helse Bergen som bruker metoden. Etter forespørsel fra andre poliklinikker og kommuner holder vi nå på å etablere behandlingen utenfor Helse Bergen. Behandlingsprogrammene er rettet mot mennesker med sosial angst og panikklidelse, heter det i nominasjonen.

Healthworld er en konferanse for helse og it, i regi av Computerworld og IKT-Norge. IKT-Norges Fredrik Syversen og Nard Schreurs har vært del av programkomiteen.

Les også:

Her er hele juryrapporten:

Årets Ehelsepris Healthworld 2013 Som de siste årene har det i 2013 vært mange gode nomineringer for Årets Ehelsepris. Til slutt stoppet telleren på 31 prosjekter, 50 prosent flere enn i fjor. Ehelseprisen er ment til å gjøre stas ut av alle som jobber med helse og it, og for å vise hva som rører seg i Norge.

Det handler om store prosjekter, nye prosjekter, gode ideer, og tunge prosesser, alle med mål å benytte seg av teknologi for å gjøre helsehverdagen lettere for pasienter, helsepersonell og pårørende. Blant innsendinger er kommunale samarbeid, nasjonale programmer, apper, gode ideeer, En jury på 17 fagpersoner har delt ut poeng fra 10-8-7 helt ned til 1. Det betyr at hver jurymedlem gir poeng til 9 av de 31 nomineringer, og ikke til de andre 22. Likevel har nesten alle prosjekter fått noen poeng. Det betyr at bredden ikke bare er stor i antall, men også i kvalitet.

22 av 31 fikk mer enn 11 poeng (altså poeng fra minst to jurymedlemmer), 16 fikk 20 eller flere, ni av 31 fikk over 30 poeng, seks er over 50 poeng. I topp ti kan vi nevne:

  • Diabetesdagboka fra NST og Bergen Health Challenge.
  • Elektronisk samhandling på Agder og Helsevakta i Trondheim kommune.
  • Helse bibliotekets app for legemiddelutredning fikk mange rosende ord!
  • FUNKKe-prosjektet fra NST er viktig ifølge mange.
  • Og SmartSolutions fra Hospital It har stort potensial, mener mange.

De tre i toppen er….. og da poengterer vi at forskjellene har vært små og dette ikke er en vitenskaplig vurdering.

Alle disse tre er vinnere og har fått mye ros av mange jurymedlemmer:

Plass nr 3: ”Alle snakker om velferdsteknologi og dens muligheter. Dette prosjektet har gjennomført en studie og praksisnær forskning med bruk av GPS for personer med demens. Erfaringene vil kunne åpne veien for løsninger i etablert drift.” Prosjekt Trygge spor i Drammen kommune!

Plass nr 2: Et prosjekt som tar tak i forbyggende helsearbeid, som bruker moderne teknologi som det er sannsynlig at målgruppen vil anvende og som har levert en app som distribueres gjennom de kjente kanalene. Slutta fra Helsedirektoratet!

Om vinneren skriver de ulike jurymedlemmene:

– Å tilby pasienter, brukere, helsetjenester der de er når de trenger det uten å måtte fysisk møte på et definert behandlingssted er selve definisjonen på ”Helsetjenester med brukeren i sentrum”.

– Et meget interessant prosjekt som både kan effektivisere behandling, gjøre behandling sikker (jmf nivå 4) og aktivisere pasienten i egen behandling.

– Terapeutassistert internettbehandling i spesialisthelsetjenesten er et nyskapende og fremtidsrettet behandlende og forebyggende tiltak. Det har trolig betydelig helsemessig potensial og viser hvordan moderne teknologi kan brukes på en effektiv måte i behandling og tiltak for en stor pasientgruppe. Metoden har strategisk generaliseringseffekt for flere andre helseområder, og er allerede i bruk.

Mine damer og herrer, Årets Ehelseprisen 2013 går til Emeistring, av Helse Bergen og Haukeland Universitetsykehus!!»