EHiN 2015 er en oppfølger av forrige års suksess. EHiN er en stor konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren. Bak konferansen står Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, som har et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom it-innovasjon og helsesektor. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.

EHiN 2015 går over to dager, 9. og 10. november, i Plaza Oslo.

Visionen bak EHiN

– Det er viktig å få de tre gruppene bransjen, offentlig sektor og politisk side kombinert. For gjennom bransjen får man løsninger, gjennom helsesektor treffer man de ansatte, og fra politikerne kommer pengebevilgningene. Det er visjonen bak EHIN, at man greier å samle de tre gruppene på en arena, og kan la dem snakke om ulike utfordringer og løsninger. Slik får de forståelse for hverandre sin ståsted, mener IKT-Norges Nard Schreurs, direktør eHelse og smart tech. Det er vel og bra med møteplasser, men man må ha en bredde- og helhetsforståelse for hva IKT-revolusjonen kommer til å gjøre med hverdagen vår. Uten forståelse for hverandres situasjon er det fort gjort å bomme på både løsninger og politiske beslutninger.

– Vi som innbyggere blir mye mer involvert i vår egen helse, vår egne helseopplysninger- og prosesser. Dette tror jeg kommer til å føre til et tryggere, smidigere helsevesen som kommer til gode både for ansatte og pasienter. Å ha en generell forståelse for hva IKT kommer til å bringe til vårt samfunn er veldig viktig. Når man former helsesektoren, og i tillegg kan involvere innbyggerne i det, sikrer vi tryggere og bedre behandlingsløp, mener Schreurs.

På EHIN vil det være rundt 60 foredragsholdere og en rekke ulike organisasjoner, blant annet besøker Ilias Iakovidis fra EUs Digital Social Platforms, DG Connect, konferansen for å snakke om healthy aging. Dette begrepet knyttes til eldrebølgen, og er et veldig nyttig fokus for Norge, og er også noe som er stort i hele EU. Jurriaan van Rijswijk, CEO Games for health Europe kommer for å snakke om gaming, hvilket kommer å få stor betydelse i fremtiden.

EHIN ble arrangert for første gang i fjor, med 650 deltakere.

– Helseminister Bent Høie er en av de som kommer tilbake i år. Dette er et tegn på at konferansen regnes som en viktig arena, mener Nard. Schreurs, direktør eHelse og smart tech.