Den nasjonale ehelsekonferansen EHiN 2014 ble gjennomført denne uken med stor suksess. Med 660 registrerte deltagere og over 70 foredrag er konferansen den største i sitt slag som noen gang har blitt avholdt i Norge.

Konferansen på Plaza samlet politikere, helsevesenet og bransjen for å skape en felles nasjonal arena rundt temaet digitalisering av helsesektoren. IKT-Norge arrangerer EHiN sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. I programkomiteen har også KS, Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Helse Bergen vært representert.

ehin logo dato hoySelve konferansen ble mandag åpnet av departementsråd Bjørn-Inge Larsen fra Helse- og omsorgsdepartementet og Christine Bergland, som er assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet og leder av eHelsedivisjonen.

Begge kom med friske utsagn om at helse-Norge trenger mer styring for å oppnå bedre resultater med innføring av ny teknologi. Larsen fra HOD henviste til at Norge hadde vært tidlig ute og langt fremme med å ta i bruk IKT, men at vi det siste tiåret har sakket akterut.

Digi.no-spaltisten Arild Haraldsen kommenterte konferansen neste dag i kronikken “Knusende om IKT i helsesektoren” som følger:

“Rapporten om IKT-utfordringene er knusende i sitt innhold. At den er grundig, reflektert, holdt i et sobert språk og utarbeidet av Helsedirektoratet selv (og ikke av et konsulentfirma som ellers er vanlig i offentlig sektor), gir den ekstra tyngde. Helsesektoren skal ha ros for å ha en åpen og reflektert over sine utfordringer.

Dette var noe av bakteppet for den store EHiN-konferansen (E-Helse i Norge) som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) arrangerte i samarbeid med IKT Norge med over 600 deltagere.»

Bent Høie og mobil helse

Resten av mandagen gikk med parallelle sesjoner om temaer som prehospitale tjenester, kjernejournal, innbyggertjenester, fremtidens helsesektor og bo lenger hjemme. Dagen ble avsluttet med en debatt om endrende roller i helsesektoren som følge av ny teknologi.

På tirsdag var det helse- og omsorgsminister Bent Høie som åpnet konferansen. Han lanserte også Norges deltagelse i “Be he@lthy, be mobile”-programmet fra Verdens helseorganisasjon WHO.

Torgeir Micaelsen viste friske takter fra Ap og fremmet stor optimisme om hvordan teknologi vil hjelpe helsesektoren å løse de store problemer som skimter bak horisonten, som en aldrende befolkning og sterk økning av kroniske sykdommer.

–Dette har vært et stort prosjekt for IKT-Norge,og det har derfor vært noe vi har lagt mye ressurser i, vi er derfor både stolte og glade når resultatet nå foreligger, sier Fredrik Syversen, direktør i IKT-Norge. –Det er ingen hemmelighet at vår egen Nard Schreurs har hatt noen hvileløse netter i dette arbeidet, men nå feirer både han og vi en vel gjennomført konferanse og ser frem til en enda bedre en i 2015, sier Syversen.