Hanoa er administrerende direktør i programvareselskapet Mamut ASA og er også gründer av selskapet. Hanoa erstatter Endre Rangnes, som har sittet fire år i IKT-Norges styre hvorav de to siste som styreleder. Hanoa har sittet i IKT-Norge styre i fire år, det første året som varamedlem og de tre påfølgende som styremedlem, hvorav to siste som styrets nestleder.

Med det nye styret befester IKT-Norge sin posisjon som den ledende interesseorganisasjonen

for IKT-næringen. De største og bredeste IT-miljøene er samlet om IKT-Norge.

 

IKT-Norge har fått et sterkt styre. – Det er svært viktig at vi har backing og oppslutning fra bransjens ”tungvektere”. Like gledelig er det at vi har fått et godt sammensatt styre som består av både de store og ledende selskapene og mindre IT selskaper som har et SMB-fokus. Det gir oss en god blanding og et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene, sier Per Morten Hoff. Vi er også glad for at vi har greid å få mange dyktige kvinner inn i styret, i en tid på hvor det er mye fokus på manglende kvinnerepresentasjon. Vi har ingen krav til kjønnsrepresentasjon, men vi søker mangfold i styret og da er det selvsagt at vi må ha flere kvinner. Det nye styret og varamedlemmene starter sitt arbeid den 25. april med en strategisamling for å stake ut kursen fremover.

 

Finansminister Per Kristian Foss var gjest på IKT-Norges generalforsamling og han understreket at regjeringen vil legge til rette for vekst innen kunnskapsnæringene. Viktige parametere her er skattepolitikken. Videre understreket Finansministeren at regjeringen vil satse meget sterkt på modernisering av offentlig sektor. IKT-Norge er meget glad for at dette ble understreket av Foss, og det styrker uten tvil Moderniseringsminsterens muligheter for å få gjennomført sin ambisiøse politikk. 
 

IKT-Norges nye styre vil jobbe med sin strategi i tiden fremover, men hovedpunktene ligger klar, nemlig: Modernisering av offentlig sektor, Nasjonal infrastruktur, Innovasjon og entreprenørskap, Utvikling av kunnskapssamfunnet og Sikkerhet og tillit.

 

Finansministerens innlegg ble streamet og vil bli lagt ut på IKT-Norges web 6. april.

 

Med vennlig hilsen

IKT-Norge

Per Morten Hoff

Generalsekretær

Tlf 92022354

hoff@ikt-norge.no

 

Eilert Hanoa

Styreleder

Tlf 92832905

eilerth@mamut.com

                    

 

IKT-NORGES STYRE FOR PERIODEN 2005-2006

 

Styreleder: Eilert Hanoa, Mamut ASA   

Styremedlem: Grethe Viksaas, Basefarm AS 

Styremedlem: Frode Haugli, Hewlett-Packard AS   

Styremedlem: Øystein Moan, Visma ASA    

Styremedlem: Irene Anita Wara, Component Software AS 

Styremedlem: Bernt Gausen, DataPower Norge AS      

Styremedlem: Nils Øveraas, Accenture ANS

Styremedlem: Anders Hauglie-Hanssen, Telenor Norge AS             

               

Varamedlem: Geir Olav Nistad, ErgoGroup AS

Varamedlem: Jan Einar Brigedal, FIRM AS                                 

Varamedlem: Even Fossen, Making Waves AS              

Varamedlem: Hege Skryseth, Geodata AS  

Varamedlem: Ole Morten Settevik, Ementor Norge AS      

Varamedlem: Sissel Henriette Larsen, Beep Science AS   

Varamedlem: Ann-Cathrin Nyberg, Xientia AS

Varamedlem: Shahzad Rana, Sharepoint AS 

 

Følgende ble valgt til å sitte i IKT-Norges Valgkomité:

Endre Rangnes, EDB Business Partner ASA) – leder

Barbara Thoralfsson, NetCom AS

Per Kveim, Software Innovation ASA

Hilde Widerøe Wibe, Telenor ASA