Hva betyr Oslo kommunes digitaliseringsarbeid for næringen?

Foto: nyebilder.no
Eirik Lae Solberg
Foto: nyebilder.no

IKT-Norges medlemmer inviteres til workshop med Oslo kommunes IT-byråd Eirik Lae Solberg (finansbyråd) onsdag 19. august kl 9-11 i IKT-Norges lokaler, Oscarsgate 20.

Solberg vil fortelle om kommunens digitaliseringsarbeid og hvordan næringen kan involveres. I en intervju i Computerworld, cw.no, sier Solberg at IT er en strategisk satsing som nå har fått en egen digitaliseringseksjon i kommunen. Dette er en investering for innbyggerne i byen og de ansatte i kommunen. Det er satt av 750 millioner kroner til å utvikle digitale løsninger og målet er å heldigitalisere Oslo kommune.

Oslo har en raskt økende befolkningsvekst og byen når million-streken om ikke alt for lenge. Eirik Lae Solberg mener at heldigitalisering av kommunen kommer til å være et sentralt virkemiddel for å håndtere denne økende vekst.

Dette er et arbeid han nå inviterer deg som medlem av IKT-Norge til å være med på.

meld deg på og velkomen til nye, renoverte lokaler i Oscars gate 20!