I samarbeid med bl.a. Bergen Næringsråds ressursgruppe for IKT og multimedia, det europeiske nettverket “e-accellerator” samt EUREKA , inviterer vi deg til arrangementet eMatch Bergen 11.-12. mai.

Stedet er Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass.

Her kan du

  • få praktisk hjelp til å finne prosjekter, partnere og penger innen IKT og nye medier
  • få en innføring i hvordan du kan skaffe kr. 100.000 (prosjektetableringsstøtte) for å utforme en søknad til EU EUREKA innen IKT og nye medier.
  •  høre hvordan Helsinki-regionen lyktes med samarbeidssatsingen digiBusiness Finland innen elektronisk innhold, e-Læring og programvare i et samspill mellom mer enn 100 konkurrerende nettverk og organisasjoner. Møt Kari Mikkela og Kaisa Sibelius, de diskutere gjerne prosjektmuligheter med deg. Debatt: hvordan Bergen bedre kan samarbeide på tvers av organisasjoner for næringsutvikling innen IKT og nye medier.
  • få en oversikt over prosjekt- og finansieringsmuligheter i bl.a. EUREKAs eConTec Umbrella og EUs Easier-prosjekt.
  • få evaluert mulighetene for internasjonal ekspansjon. Se http://www.infosector.net/is4/IBUDA/Welcome.aspx
  • få vurdert dine muligheter for prosjektfinansiering.

 Se www.ematch.no for program og påmelding.