Byrådets budsjettforslag løfter Oslos digitale innsats! Med å sette av sentrale investeringsmidler som kommunens virksomheter kan søke om for å utvikle elektroniske tjenester, viser Oslo vei for resten av offentlig sektoslo-kommuneor, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge i en kommentar til byrådets budsjettforslag som ble lagt fram i dag.

Det er satt av 550 millioner i 2015-18 til dette formålet. IKT-Norge trekker også fram en egen satsing på velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjeneste på 20 millioner og styrking av skolenes datanettverk. Stockholm har kjørt en lignende ordning hvor det ble bevilget 600 mill SEK, og orden har gitt meget positive effekter når det gjelder å utvikle gode digitale innbyggertjenester. I tillegg har Stockholm rasjonalisert driften av byen i betydelig grad, noe vi også håper og tror er intensjonen i Oslo. Det er i alle fall de signaler som Finansbyråden tidligere har kommet med.

–Som nyslått finansbyråd uttalte Lae Solberg på vår generalforsamling i april, at han så det som sin hovedoppgave å digitalisere Oslo kommune. Med dette budsjettforslaget viser han at han mente alvor, sier Hoff.

IKT-Norge har tidligere vært svært kritisk til Oslo kommunes IKT-satsing.

–Det eneste som kan kritiseres nå er at beløpene til velferdsteknologi og skolenett er for små til å vente seg store endringer, men retningen er riktig. På dette området bør bystyret nå holde fast i rattet og heller finne fram gasspedalen, avslutter Hoff.