Regjeringen har som målsetting at flest mulig offentlige tjenester skal på nett. Som i nettbanken skal vi bli våre egne saksbehandlere. Men vil e-forvaltning gi den forventede effektiviseringen av det offentlige? Hvordan skal en slik gevinst i så fall realiseres?

14. mars arrangerer vi møte i samarbeid med Polyteknisk forening og Teknologirådet. Da vil vi også diskutere om de nye systemene kan ivareta personvern og samfunnssikkerhet. Og vil e-forvaltning skape nye digitale skiller?

Innledning ved fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og sekretariatsleder Tore Tennøe, Teknologirådet.

Professor Astrid Nøklebye Heiberg ved Universitetet i Oslo leder debatt med innlederne og disse deltakerne:
Styreleder Eilert Hanoa, IKT Norge
Professor Per Selle, Universitetet i Bergen
Forfatter Eirik Newth

Møtet holdes tirsdag 14. mars 2006 kl 19.00 i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo

For mer informasjon om arrangementet – kontakt Heidi Austlid på telefon 22 54 27 40.

Foto: Bjørn Sigurdsøn, SMK