I midten av juni vil åtte norske prosjekter nomineres til den globale prisen, og vil dermed konkurrere med prosjekter fra 168 land i den globale konkurransen.

World Summit Award Norge er en konkurranse som vektlegger digitalt innhold og nybrottsarbeid. Prisen er tverrfaglig og er åpen for prosjekter fra produsenter, utviklere og innholdsleverandører – fra offentlig og privat sektor. Konkurransen er åpen for prosjekter bygget på alle digitale plattformer.

Gjennom konkurransen kan du teste ditt produkts konkurranseevne – også på det globale marked! Konkurransen er delt inn i åtte kategorier som gjenspeiler et helhetlig og samfunnsmessig perspektiv. De åtte kategoriene er:
· eLearning
· eCulture
· eGovernment
· eHealth
· eBusiness
· eEntertainment
· eScience
· eInclusion

Påmeldingsfrist for World Summit Award Norge er 23. mai. Les mer om konkurransen, nasjonalt og globalt, på www.wsan.no. En bredt sammensatt jury vil da kåre åtte norske vinnere som får konkurrere videre i den globale konkurransen.

European Academy of Digital Media (EADIM) og International Center for New Media (ICNM) er initiativtakere til den globale konkurransen. Bak det norske WSA-initiativet står en samlet IKT-næring med IKT-Norge og Polyteknisk forening som partnere, forskningsmiljøet ITU, det sosialantropologiske konsulentselskapet Kulturell Dialog AS og det norske UNESCO-sekretariatet. Nasjonal initiativtaker og internasjonal partner er design- og utviklerbedriften Orgdot AS. Konkurransen har bred offentlig støtte. Foreløpig er Utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdepartementet og Moderniseringsdepartementet med i arbeidet med konkurransen.

World Summit Award er uten tvil den prisen som henger høyest og vinnerne får meget stor oppmerksomhet. I fjor ble prisutdelingen behørig dekket av Financial Times, Economist, Time Magazine, Washington Post, The Observer, Der Spigel, Frankfurter Algemenine, La Stampa m fl. Det oppnår ikke en pris som ikke har status. At det er FN-toppmøtet som har opprettet prisen og fronter den hjelper selvsagt til at dette er Prisen med stor P.