IKT-Norge har inngått samarbeid med Anne Grethe Solberg på Handelshøyskolen BI om forskning om effektivitet og ledelse av kvinner og menn. IKT-Norge oppfordrer alle bransjens ledere om å ta kontakt med henne for å delta i den elektroniske undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne omsettes i konkret og praktisk ledelse av kvinner og menn i bransjen.

Forskningsprosjektet vil resultere i en doktoravhandling ved Handelshøyskolen BI som publiseres høsten 2005.

Ønsker du å delta, ta kontakt med fagansvarlig Anne Grethe Solberg.