ErgoGroup annonserte i går at de lanserer en cloud for offentlig sektor. Det er en god idé og dessuten bra timing.

En amerikansk undersøkelse anslår opp til 85 prosent besparelser for offentlig sektor ved å ta i bruk cloud-løsninger.
Riktignok bunner en stor del av disse besparelsene i virtualisering og konsolidering av serverparken, som den aktuelle offentlige etaten jo kan gjøre selv. Men for små kommuner som må slå seg sammen med andre for å oppnå stordriftsfordeler må jo dette være genialt.

I tillegg til de økonomiske gevinstene er det en stor fordel knyttet til frigjøring av it-personalets ressurser. De slipper å tenke på drift i dag og fleksibilitet fremover (dvs skalerbarheten som en ASP-modell ikke hensyntar i samme grad). Og det frigjør ressurser.
En it-sjef i en av landets fylkeskommuner uttalte nylig på Dataforeningens seminar om grønne, sikre datasentre at «vi har etterhvert beveget oss oppover i verdikjeden og bryr oss mindre og mindre om hvor serveren står».

I forbindelse med digitalisering av offentlige tjenester må det være mer ressurseffektivt – og da tenker jeg på menneskelige ressurser – å la noen andre bekymre seg om e-post-servere og denslags?

I vår rapport om Grønne Datasentre, ”Sky og fjordane”, tar vi opp cloud og foreslår økt bruk av cloud i offentlig sektor. Daværende Fornyingsminister Heidi Grande-Røys var positiv til tanken og vi ble enige om å avholde felles workshop om temaet. Daværende politisk rådgiver Jørund Leknes var også positiv i sine uttalelser til Teknisk Ukeblad om cloud – men poengterte at det var en lang vei å gå for det offentlige.

Veien er forhåpentligvis ikke like lang når Ergo har lagt til rette for det. Vi følger med.