Erklæring: Nytt regelverk for kassasystemer

Regjeringen foreslår at det i nytt regelverk for kassasystemer stilles krav til kassasystemers oppbygning og funksjonalitet. Reglene medfører at leverandører av kassasystemer etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de krav som er stilt i regelverket. For å legge til rette for en utfasing av eksisterende systemer skal alle kassasystemer følge de nye kravene fra 1. januar 2019, ved oppdatering og registrering eller ombytte. IKT-Norge organiserer store deler av markedet knyttet til kasse- og butikkdata i et eget forum. Disse selskapene forplikter seg til å ha en langsiktighet i forhold til kundene sine når de forelagte  endringene nå treffer våre kunder.

I forbindelse med endringene opplever vi som bransje at useriøse aktører nå ønsker kortsiktig gevinst i dette markedet. Vi oppfordrer derfor dere som kunder å forholde dere til leverandører som tilbyr løsninger som følger det norske regelverket. Du kan forsikre deg om dette ved å velge en leverandør som er medlem av og kasseforum i bransjeforeningen IKT-Norge. Vi  er nå i ferd med å utarbeide en bransjenorm der vi regulerer bransjens bedrifter i forhold til de endringene som nå kommer. Bransjens målsetning er at alle våre kunder skal komme igjennom disse endringene på best mulig måte, både teknologisk og finansielt.

Per dags dato er ikke de nye kravene kjent og ingen kasseleverandør kan levere kasser som følger kravene før etter at de er kjent. Loven er til behandling nå, og forskriftene vil være klar innen utgangen av året. Noen leverandører kan gi garantier for fremtidige oppdateringer på noen modeller. Alle kasser som leveres i dag vil måtte byttes eller oppdateres i fremtiden for å følge lov og forskrift når disse er klare og trådt i kraft. Siste frist for dette blir trolig 31. desember 2018.

Medlemmene i Norsk  forum for kasse- og butikkdata er: Finn Clausen POS Systmer AS (Sam4s og Omega kasseapparat), CashPOS Systems AS, KDR AS (GOLD), Hogia, Visma, Lindbak, SHARP Business Systems Norge AS, Wincor-Nixdorf AS, Kasse- og butikkdata AS/Casio, Opensolution Norway AS, og Symphony EYC.