Erna Algebra 2IKT-Norge dro med Erna Solberg til åpningen 13. januar 2013 av den landsdekkende matematikkonkuransen for skoleelever på alle årstrinn, Algebra Challenge Norway.

På Sandnes videregående skole i Rogaland møtte statsministeren noen av de 40 000 elevene som skal løse så mange likninger som mulig på én uke ved hjelp av det spillbaserte læringsverktøyet DragonBox, utviklet av Jean-Baptiste Huynh og We Want To Know.

Da Jean-Baptiste Huynh jobbet som mattelærer ved Elvebakken videregående skole opplevde han at det var mange flinke og entusiastiske elever som mistet motivasjonen når det kom til matematikk. Det var spesielt algebra som voldte de fleste elevene problemer, fordi det virket så abstrakt og fordi det var mange regler å huske på.

Jean-Baptiste tenkte at løsningen lå i å presentere algebra i form av et dataspill, og han utviklet så dette. Bak DragonBox står selskapet We Want To Know.

AlgebraChallengeNorway2014Algebra Challenge er opprinnelig et forskningsprosjekt utviklet av Center for Game Science ved University of Washington. I juni 2013 inviterte de alle elever i delstaten Washington til å spille det norskproduserte DragonBox i en uke for å finne ut av om spillet kunne bidra til læring uansett alder, faglig nivå og sosial bakgrunn.

Resultatene viste at 92.9% av elevene mestret grunnleggende likningsløsing i løpet av halvannen time, og elevene løste til sammen over 390,000 likninger i løpet av uken. DragonBox gjorde det også mulig for barn helt ned i barnehagealder å mestre grunnleggende algebra.

Algebra Challenge Norway er en videreføring av dette forskningsprosjektet og har i tillegg som mål å skape entusiasme for matematikk, teknologi og læring.

Begivenheten arrangeres av Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) og IKT-Norge i samarbeid med University of Washington og We Want To Know.

IKT-Norge er spesielt opptatt av skjæringspunktet mellom teknologi og læring. IKT-Norge representerer blant annet de som leverer digitale pedagogiske ressurser til skolen, slik som We Want To Know. Når barn og unge bruker teknologi de kjenner til å lære nye ting, gir det bedre læringseffekt.