20170428deg480 670x461
Foto: Gorm K. Gaare

Statsminister Erna Solberg og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre møttes til duell om det digitale Norge på IKT-Norges årskonferanse NEO 2017. Her er hva de svarte på IKT-Norges digitale krav. Vi utfordret dem på utvalgte ja og nei spørsmål som kan indikere hvordan de ser for seg veien videre for et ledende digitalt Norge.

Se tabellen under for svarene deres.

Spørsmål Erna Jonas
Bør regjeringen ha en egen digitaliseringsminister med tverrgående og økonomisk makt plassert på Statsministerens kontor eller i Finansdepartementet? Nei Nei
Vil dere gjøre programmering/koding til del av den obligatoriske grunnopplæringen? Nei Ja
Vil du endre opsjonsbeskatningen slik at opsjoner ikke beskattes før de realiseres? Ja Ja
Er du villig til å doble antallet IT-studieplasser? Ja Ja
Vil du innføre en særavgift på bredbånd for å finansiere andre formål? Nei Nei
Vil du innføre særskilt skatt på roboter? Nei Nei
Er Norge tilstrekkelig rigget for å håndtere sikkerhets- og personvernutfordringene? Nei Nei
Bør det være mulig å tjene penger som privatperson på utleie av egen tid, kompetanse eller eiendeler, gjerne omtalt som delingsøkonomi? Ja Tja
Vil du sette selskapsskatten ned til nordisk nivå? Tja Nei
Vil du gi befolkningen digitale helserettigheter som både gir innsyn i egen helsejournal og sikrer effektiv bruk av egne helsedata? Ja Ja