Sentrale spørsmål som reises på konferansen er:

  • Kan kvaliteten på tjenestene bli bedre og kostnadene lavere ved å implementere løsninger som støtter åpne standarder?
  • Hvordan fungerer utvikling basert på fri programvare, og hvordan kan dette gi lavere kostnader?

Konferansen arrangeres på Radisson SAS Hotell Oslo Plaza 9.-10. februar, og deltagere vil være ledere og IKT-ledere i offentlig sektor fra kommuner og offentlige myndigheter.

Blant foredragsholderne finner vi store navn som Morten Meyer (IBM), Grete Faremo (Microsoft), Jørund Leknes (Fornyelsesdepartementet), Tore Sandvik (eTrøndelag), Peter Hidas (Gartner) og Bjarne Hope (Skatteetaten).

Foto: Stig Weston/SV