Tirsdag 3. mai inviterte Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom, Mari Ann Vassgård og Marius Røstad for å diskutere de ulike utfordringene som delingsøkonomibedriftene står ovenfor i dag. Hensikten var å belyse viktigheten av hva disse aktørene bringer med seg i norsk økonomi, samt hvordan reguleringsforslag kan være med på å legge til rette for disse mulighetene.  

 

– Delingsøkonomien er med på å skape innovasjon og bidrar til økt konkurranse, vekst og produktivitet. Dette er noe Norge absolutt har behov for, uttaler Schjerva.

 

Bilde1
Roger Schjerva ledet gårsdagens møte.

Reduserte priser

Marius Røstad, Head of Product i matching tjenesten Nimber, forteller at i deres selskap står ressursutnyttelse sentralt. Det vil alltid finnes ledig kapasitet og et lavere prisnivå på markedet ved bruk av slike tjenester, legger han til. Nimbus er et klassisk eksempel på en delingsøkonomibedrift hvor noen har en ressurs som andre kan dra nytte av via digitale plattformer. Teknologien er en trendskifter og gjennom digitalisering gjøres det lettere å utnytte slike ressurser. Røstad ønsker raskere regulering, samtidig som han ser problematikken rundt det å skape et felles regelverk når det er mange involverte aktører.

 

Den offentlige sektoren

Daglig leder i House of Consulting, Mari Ann Vassgård, setter imidlertid spørsmålstegn ved hvordan regelverket skal åpne for den offentlige sektoren og konsulentbransjen. House of Consulting er et nettverksbasert konsulentselskap innen IT og prosjektledelse som skaper attraktive nettverk av konsulenttjenester. Med en endring i arbeidsmarkedet er det blitt høyere krav til kvalitet og profesjonalitet, forteller Vassgård. Hun ser helst at anskaffelsesreglene endres slik at konsulentene ikke utelates fra konkurransen.

Mer generelle regler

Selv mener Schjerva at man bør avregulere allerede etablerte regler og i tillegg ha fokus på et mest mulig generelt regelverk. Videre påpeker han at det kan være en idè å vurdere delingsøkonomiaktører ved offentlige anskaffelser og gi skatteetaten innsyn i transaksjonene via digitale plattformer, samt fjerne noen av spesialreglene i skattesystemet. Avslutningsvis legger han vekt på at myndighetene ikke bør utarbeide spesialregler, men heller se viktigheten av økt veiledning, opplysning og nye kontrollmuligheter for aktører i bransjen.

 

Skrevet av Madeleine Bakken/IKT-Norges Studentsquad